TURKEY (Boys) vs BRAZIL (Boys)

vs

TURKEY (Girls) vs GERMANY (Girls)

vs

ROMANIA (Boys) vs CHILE (Boys)

vs

FRANCE (Girls) vs SLOVENIA (Girls)

vs

ESTONIA (Boys) vs AZERBAIJAN (Boys)

vs

ISRAEL (Girls) vs NEW ZEALAND (Girls)

vs

ESTONIA (Boys) vs FRANCE (Boys)

vs

CHINA (Girls) vs CYPRUS (Girls)

vs

FINLAND (Boys) vs LUXEMBOURG (Boys)

vs

CHINA (Boys) vs NORTH MACEDONIA (Boys)

vs