ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Mέρα 0
Παρασκευή12 Απριλίου 2019 Αφίξεις

Διαπιστεύσεις (Ξενοδοχείο Marina Beach)

Συνάντηση – Προπονητές

Συνάντηση – Επικεφελής Αποστολών

Συνάντηση – Διαιτητές

Μέρα 1
Σάββατο13 Απριλίου 2019 Αγώνες Ομίλων
Τελετή Έναρξης
(Heraklion Arena – 2 Αοράκια)
Μέρα 2
Κυριακή

14 Απριλίου 2019

Αγώνες Ομίλων

Σεμινάριο Διαιτητών

Μέρα 3
Δευτέρα15 Απριλίου 2019 Προκριματικοί Αγώνες
Σεμινάριο Προπονητών

Σεμινάριο Διαιτητών

Σεμινάριο HOD

Μέρα 4
Τρίτη16 Απριλίου 2019 Ημέρα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (πρωί)

Ημέρα Εθνών (Κέντρο Ηρακλείου)

Μέρα 5
Τετάρτη

17 Απριλίου 2019

Προ-ημιτελικοί Αγώνες
Σεμινάριο Προπονητών

Σεμινάριο Διαιτητών

Σεμινάριο HOD

Μέρα 6
Πέμπτη18 Απριλίου 2019 Αγώνες Κατάταξης (πρωί)

Ημι-τελικοί αγώνες (απόγευμα)

Διαγωνισμός 3π (προκριμ. γύρος Αγόρια/Κορίτσια)

Μέρα 7
Παρασκευή19 Απριλίου 2019 Αγώνες Κατάταξης (πρωί)

Τελικοί Αγώνες (απόγευμα)

Διαγωνισμός 3π (τελικός γύρος Αγόρια/Κορίτσια)

Διαγωνισμός Καρφωμάτων (Αγόρια)

Τελετή Λήξης – Απονομές
(Heraklion Arena – 2 Αοράκια)

Μέρα 8
Σάββατο

20 Απριλίου 2019

Αναχωρήσεις